Naturlig skönhet

Den som vill bli fin får lida pin, brukar det ju heta. I själva verket förhåller det sig precis tvärt om. Hemligheten är att inte lida pin, utan istället att göra sådant man mår bra av. Hälsa leder till skönhet, helt enkelt.

Alla vet att det finns enkla knep för att se bättre ut: sova tillräckligt, inte röka, inte dricka för mycket alkohol, osv. Och alla vet också att det man äter påverkar inte bara hur man mår, utan även hur man ser ut. Trots detta använder många skönhetsprodukter som innehåller syntetiskt framställda ämnen, petroleumprodukter som paraffin och vaselin, eller konserveringsmedel som i vissa studier har kopplats samman med förhöjd risk för cancer.

Metaller i smink

Ämnena som används i skönhetsprodukter hamnar i avloppsvattnet, som tas om hand på reningsverket. När industrins utsläpp av farliga ämnen minskat har hushållens andel blivit större. Då märks andra ämnen mer, som tungmetallen vismut. På flera reningsverk har man märkt att mängden vismut har ökat i avloppsvattnet. Källan till detta är troligen mineralsmink, och om det finns vismut i avloppsvattnet finns det troligen en del i kroppen på de som använder sminket. Vismut är förvisso inte den mest hälsovådliga tungmetallen, men metallen kan lagras i njurarna under flera år. Vismutförgiftning påverkar förutom njurarna även levern och urinblåsan, och metallen kan irritera huden.

Varför förbjuder myndigheterna inte bara vismut och andra farliga ämnen i smink och andra skönhetsprodukter? Det kommer troligen att ske, men ett sådant beslut tar tid. Dessutom kommer det troligen bara leda till att tillverkarna ersätter de förbjudna ingredienserna med andra ämnen, som kan vara lika hälsovådliga. De nya ämnena måste dock testas innan det kan bli tal om att förbjuda dem, och därmed skjuter tillverkarna upp beslutet.

Välj naturliga ingredienser

Hur ska man då göra för att undvika ingredienser som kan vara farliga för hälsan? Jo, man bör välja naturliga ingredienser. Det innebär att avstå från ämnen som har framställts i laboratorier, på syntetisk väg, eller som är petroleumbaserade, och alltså framställda av olja som pumpats upp ur marken? Det låter inte som någon större uppoffring, eller hur?

Många av de ingredienser som används i naturlig hudvård har använts under lång tid, ibland i tusentals år. Och detta utan att orsaka hälsoproblem. Man måste dock komma ihåg att de trots det kan ställa till med problem för enskilda. På detta område skiljer sig inte naturliga hudvårdsprodukter från andra skönhetsprodukter. Man måste ofta prova sig fram tills man hittar en produkt som passar den egna huden, det egna håret osv. Huden är ett stort och komplext organ, vars egenskaper varierar stort från en person till en annan.

Naturliga hudvårdsprodukter blir allt vanligare i butikerna, men för den som inte finner något som passar finns det en annan möjlighet, och det är att själv tillverka sina skönhetsprodukter. Tidigare var detta svårt, men idag har det blivit betydligt lättare, tack vare internet. Det går enkelt att läsa på om olika ingredienser – t.ex. på den här sajten – och också att beställa hem de ingredienser och den utrustning man behöver.